26.10.14

DOA TAKLIMAT PENGUATKUASAAN AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESAYa Allah ya Tuhan kami, 
Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, 
kami berhimpun di majlis yang mulia dan bersejarah ini memohon rahmat dan hidayah dari sisi-Mu.

Semoga dengan rahmat itu,
Engkau berikan hidayah dan petunjuk dan menyatukan pemikiran kami, Engkau perkukuhkan perpaduan kami, Engkau hindarkan fitnah dan pertelingkahan di kalangan kami, Engkau memperbaiki urusan agama dan dunia kami.

Allahhumma yaa muhaiminu Yaa raqiibu Yaa zaljalali wal ikram

YA ALLAH YA TUHAN KAMI,

KAMI MEMANJATKAN KESYUKURAN KEPADA MU KERANA DENGAN IZINMU KAMI DAPAT MENGADAKAN TAKLIMAT PENGUATKUASAAN AKTA PERANCANGAN BANDAR & DESA PADA HARI INI. 

PIMPINLAH KAMI SEKALIAN KE JALAN YANG LURUS DAN BENAR YANG MEMBAWA KEPADA KESEJAHTERAAN. HINDARKANLAH KAMI SEKALIAN DARI SEGALA MALAPETAKA DAN SIFAT-SIFAT KEJI, HASAD DENGKI, BOROS DAN SEMUA SIFAT NEGATIF. 

YA ALLAH, SELAMATKANLAH KAMI SEKALIAN DARI PERSELISIHAN YANG BOLEH MEMBAWA PERPECAHAN DAN KEBINASAAN.


Allahhumma Yaa zaljuudi wal karam

KAMI MEMOHON KEPADA MU YA ALLAH, AGAR ENGKAU MEMBERKATI TAKLIMAT INI. SEMOGA SEGALA USAHA KAMI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEPADA SEMUA SEGENAP PESERTA MENDAPAT  KEREDHAAN MU.
DI SAAT INI JUGA YA ALLAH,

KAMI MENADAH TANGAN KEHAMBAAN KEPADA MU, MENGHARAPKAN EHSANMU AGAR USAHA KAMI DI DALAM MENGURANGKAN KESALAHAN-KESALAHAN PERANCANGAN DI BAWAH AKTA 172 DAPAT DIREALISASIKAN DENGAN JAYANYA. SETERUSNYA BERIKAN KAMI PETUNJUK DALAM MELAKSANAKAN PROSEDUR-PROSEDUR PENGUATKUASAAN INI PADA LANDASAN YANG BETUL

YA ALLAH YA TUHAN KAMI,

KAMI MEMOHON KEPADA MU, AGAR ENGKAU PIMPINLAHLAH KAMI, DI DALAM SETIAP PERANCANGAN KAMI DAN PELAKSANAAN KAMI, DI DALAM MENJAYAKAN MATLAMAT KAMI.

KAMI POHONKAN LIMPAH RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAT BAGI PEMIMPIN KAMI DI SEGENAP LAPISAN DAN SELURUH RAKYAT NEGARA YANG TERCINTA. 

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah
Waqina azabannar

Waadhilnal jannata maal abrar
Yaa azizu yaa ghaffar
Yaa rabbal alamin
Wasallahu ala saidina muhammad
Wa ala alhihi wasohbihi ajmain
Walhamdulillahi robbil alamin.

No comments: