26.4.13

Hikayat (2)


"Anak sungai yang ke berapakah ini?" tanya baginda kepada bendahara.
"Ini anak sungai yang kesembilan puluh sembilan tuanku," jawab bendahara.
"Oh, jadi, kuala ni kurang satulah seratus," titah baginda.
"Kalau begitu kita namakanlah tempat ini Kuala Kurang Satu.. Tapi, oh ya panjang sangat. Kalau begitu kita pendekkan. Namakan tempat ini Kuala Kurang Sa."
Akhirnya melalui sebutan Kuala Kurang Sa itu menjadi Kangsar.

Demikianlah seperti yang diceritakan orang. Ia hanya cerita orang. Sebagai tukang cerita, ramai yang memanjangkan. Cerita yang dipanjang-panjangkan demikian adalah dongeng tentunya.