9.5.12

Dalam tidur

Masih katak melalak
Dalam tidur yang mengendur


Sent from my iPad

No comments: