24.10.11

Surat kepada pengarah urusan


Kumpulan Kesatuan Sekerja (KSS),
Syarikat Boleh Diharap Sdn. Bhd.

____

Pengarah Urusan
Syarikat Boleh Diharap Sdn. Bhd.
Malaysia.

Tuan,


MEMOTIVASIKAN PEKERJA DALAM PEKERJAAN.


Adalah dengan hormatnya, kami merujuk kepada perkara di atas. Perbualan telefon dan SMS di antara pegawai tuan dan pegawai syarikat ini juga di rujuk pada 1 Oktober 2011 jam 9.45 malam. Maklumbalas dari FB syarikat posting yang kedua belas juga dirujuk atas perkara yang sama.

2. Kami bukanlah mahu sangat gaji dinaikkan setiap bulan. Imbuhan dalam wang ringgit juga kami tak mengharapkan. Itu akan jatuh nombor empat bagi kami untuk memotivasikan seseorang pekerja. Jatuh nombor satu kalau ikut pendekatan teori motivasi oleh Fedrick Taylor yang menekankan faktor imbuhan atau ganjaran yang berupa pembayaran gaji kepada individu bagi menggalakkan prestasi kerja yang cemerlang. Apa yang kami harapkan adalah pujian yang paling komang pun dengan ucapan tahniah atau apa-apa bentuk ucapan yang menyemarakkan semangat kami untuk terus melaksanakan perkara atau tugas tersebut. Kami turut hairan dalam melaksanakan tugas di syarikat ini, pihak pengurusan sangat susah untuk melahirkan penghargaan dalam bentuk ucapan tahniah ke, syabas ke, bagus ke, well done ke, bravo ke dan apa jua yang seangkatan dengannya.

3. Untuk pengetahuan pihak tuan, kajian menunjukkan bahawa pekerja di satu-satu organisasi menjadi lebih bersemangat dan lebih seronok untuk datang ke tempat kerja apabila dipuji. Apabila mereka dihargai. Kalau mengikut teori Elton Mayo, faktor hubungan antara manusia yang sering memberi kerjasama antara satu sama lain menyumbang ke arah produktiviti organisasi. Selain itu juga, nilai penghargaan terhadap individu hendaklah diberikan bagi mewujudkan motivasi yang unggul kerana setiap pekerja wajar merasakan mereka perlu dihargai. Jadi, kami mengesyorkan kepada syarikat bahawa buatlah apa-apa acara yang di dalamnya diisi dengan penyampaian anugerah pujian atau ketahniaan. Bukan hanya tertakluk kepada Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) semata-mata.

4. Belum pula kami selitkan di sini motivasi kerja dalam Islam. Tak perlu la kami panjangkan di sini. Apa yang kami harapkan adalah agar pihak syarikat menghargai kami. Bagi yang pekerja yang mempunyai masalah sering tidak datang ke tempat kerja atau selalu tiada di pejabat, pihak pengurusan boleh memikirkan sesuatu untuk mereka kerana sebenarnya perlukan perhatian organisasi. Bolehlah dicadangkan seperti pekerja berpakaian kemas, kategori pekerja bekerja lebih masa dan sebagainya.

5. Sehubungan itu, kami memohon kebenaran tuan untuk mendapatkan maklumat mengenai aplikasi penggunaan GIS di Syarikat tuan. Dengan aplikasi ini, tahap motivasi pekerja dapat ditentukan setiap hari.

Segala kerjasama dan perhatian pihak tuan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.


"KEBERANIAN, KEGIGIHAN, KETABAHAN"


Yang Benar,


(A. ASTAKONA)
Wakil Pekerja
Kumpulan Kesatuan Sekerja (KSS)
Syarikat Boleh Diharap Sdn. Bhd.


*Surat ini tidak perlu ditandatangani kerana dijana oleh komputer.

Nota : Sila abaikan surat ini jika apa yang telah disyorkan telah dilaksanakan.


http://www.attoch.blogspot.com.

No comments: